Personlig sikkerhet / PPE

NWC er Norsk importør av JSP produktene. Siden 1964 har JSP vært en av de ledende aktørene innen personlig verneutstyr. Det Britisk-baserte selskapet har tre produksjonsanlegg i Storbritania og ytterligere produksjonssteder over hele verden. Helt siden starten har JSP ivaretatt og forbedret sikkerheten gjennom en kontinuerlige forpliktelse til forskning og utvikling.