Om NWC Wear

868_495_about.jpg

​NWC Wear ​

NWC er en privateid Norsk bedrift som utvikler PPE / vernetøy. Design, distribusjon og salg foregår lokalt i Stavanger og
vår produksjon er lagt til Asia. 
 
Bakgrunn/historie:
Norwegian Workwear Company A/S ble etablert 2009 med navnet AKS-Engros A/S. Hensikten med etableringen var å
videreføre 30 års erfaring og kompetanse med formål å kunne fremstille ISO-EN sertifiserte produkter med høyere
kvalitet enn det som fantes på markedet den gang. Vi ville gjøre dette til en mer kostnadseffektiv pris. Dette har vi klart.

Med erfaring fra produksjon i Asia siden 1981, har vi etablert vår egen organisasjon i Beijing og Hong Kong.
Våre hovedområder er synlighets, flammehemmende, og multinorm bekledning samt vernefottøy.

NWC har gjennom mer enn 40 år tilegnet oss betydelig kunnskap om design/produksjon/distribusjon. I dag har vi en tett,
kontinuerlig og direkte oppfølging av all produksjon ved våre egne ansatte i Asia. All produksjon skjer uten fordyrende mellomledd, og er underlagt streng kvalitetskontroll.

NWC i dag:
Driften er delt i to kategorier;

1) NWC distribuerer våre produkter via forhandlere. Vi er i dag godt representert i Stavanger-regionen, Bergen, Oslo og østover til svenskegrensen. Vi ønsker å bygge opp en geografisk spredning av våre forhandlere fordelt over hele Norge.

2) Vi har en Offshore og Shipping/proffmarked-avdeling, som henvender seg direkte til relevante aktører innen denne målgruppen.

Lager/levering:
NWC har et stort engros-lager i Stavanger, og leverer ca. 250000 enheter/plagg pr. år. Kombinasjonen av å tilby høy
kvalitet til rett pris, med påfølgende rask levering, har gjort NWC til en foretrukket leverandør hos kunder og forhandlere.

Målsetning:
NWC er dedikert til enhver tid å forbedre og utvikle ISO-EN sertifiserte produkter. Vår målsetning er at den enkelte bruker
av vårt PPE – Personal Protective Equipment – (dvs. personlig beskyttelses utstyr) til enhver tid er best mulig beskyttet i samsvar med de seneste relevante normer og regler.

NWC – ''when quality matters''