Unik kvalitet

 

Om flammehemmere:

For å kunne fremstille flammehemmende produkter ble det av Scandic Kjemi A/S utviklet prosesser og kjemikalier som kunne erstatte de patenterte kjemikaliene fra CIBA (CP pyrovatex) og Proban. I virkeligheten klarte Scandic Kjemi A/S å kvalitativt forbedre prosessen, samt gjøre dette mer miljøvennlig og mindre helseskadelig. Utviklingen startet i 1992 og vi var fornøyd i 1999 etter å ha brukt  et sted mellom 8.000 og 10.000 reagensrør i prosessen frem til det ferdige produkt(er).

Resultatet ble at prosessen ikke inneholder formaldehyd (CP pyrovatex) og ingen cyanider (Proban), noe som skiller vårt produkt fra alle andre.  NWC kontrollerer i prinsipp alle prosesser fra kjøp av langfibret bomull, spinning, veving, kjemisk bearbeidelse av materialet, frem til søm og ferdig produkt.

NWC er også ansvarlig for å sertifisere material og ferdige plagg i henhold til ISO EN 11611 og 11612.

Om HiVis materialer:

Flere av de prosesser vi benytter i forbindelse med flammehemmende behandling er videreført i prosessen for kromatiske materialer. Igjen tok det Scandic Kjemi A/S flere år å utvikle en god nok prosess for å kunne få frem et mer holdbart materiale.  Vi klarte EN 471 uten problemer, og nå også ISO EN 2047:2013 med betydelige positive marginer. Her spenner vårt bidrag fra vevede og trikotterte produkter til polymerere  og elastomer som benyttes i allværsjakker og regnklær.

Om sko/fottøy:

NWC samarbeider med kjente skofabrikker og såle leverandører i Kina.  Vi får produsert våre egne såleformer og tar aktivt del i utvikling av produktene. NWC har nå oppgradert alle produkter til ISO EN 20345. Spesielt har vi lagt vekt på at alle sko skal være SRC testet ( skli sikker ) og våre nye såle design viser at vi vektlegger sikkerheten utover normens minimumskrav.

NWC samarbeider også med kjente produsenter av verneutstyr hvor vi til enhver tid har muligheten til å kunne påvirke utvikling for å forbedrede produkter.

NWC leverer hjelmer, åndedrettsvern, øyevern, arbeidshansker og fallsikring etter de samme krav til kvalitet  som vi stiller til arbeidstøy og fottøy.

 

NWC og Skandic Kjemi A/S inngår i Scandic Holding gruppen.